Alpino in Russland 1942

Fotogalerie ->  Figurky ->  Alpino in Russland 1942

Alpino in Russland 1942

ALPINI ( horští myslivci ) byli v období 2. světové války jednou z elitních jednotek italské armády. Tyto sbory se ctí bojovali i v řeckém tažení, které celkově nedopadlo pro Mussoliniho armádu nejlépe. Tři horské divize ( Giulia, Tridentina a Cunese ) byly následně odeslány do nehostinných ruských plání, kde v roce 1943 došlo k jejich zkáze. Na konci roku 1942 už z celé Italské armády v Rusku zůstával bojeschopný jen sbor ALPINI. V lednu 1943 došlo i na tyto jednotky, když Sověti spustili další ofenzivu a horská pěchota se zanedlouho ocitla v obklíčení. Za této situace Italové ještě jednou ukázali, že na východní frontě dokáží bojovat dobře, když ALPINI prorazili z uzavřené kapsy k německým jednotkám. I tak ale utrpěli těžké ztráty a ze tří divizí horské pěchoty zůstala jedné třetina mužstva, druhé desetina a třetí byla zničena kompletně. Podobně skončila i celá Italská armáda v Rusku, která utrpěla zdrcující ztráty.

Na ústup žalostných zbytků kdysi hrdé armády později vzpomínal jeden z horských myslivců ALPINI Tulio Lissignoli : Všichni jsme šli pěšky, protože všem vozidlům došel benzin, nebo uvázla v hlubokém sněhu. Velký problém představovala zima a nedostatek jídla. Člověk se o sebe musel postarat sám, ulovit něco a sníst to syrové. Asi 80 procent našich vojáků mělo omrzlé nohy, ruce nebo uši. Často se někdo zastavil, sedl si do sněhu. Když pak byl čas jít dál, jiný muž přišel a zatřepal s odpočívajícím, aby vstal. Ten se jen svezl na zem, protože ve spánku zemřel. Nechali jsme je, kde padli. Brzy je zakryl sníh…

Takové bylo italské dobrodružství v Rusku a toto tažení v konečném účtování stálo mnoho životů na obou stranách konfliktu.