HANDSCHAR 1944

Fotogalerie ->  Figurky ->  HANDSCHAR 1944

HANDSCHAR 1944

Tato figurka vznikla úpravou figurky firmy ALPINE MINIATURES, na které jsem zaměnil hlavu, doplnil spinky, upravil blůzu a další drobné věci. Vznikla tak figurka příslušníka divize HANDSCHAR hlídkujícího v oblasti hor na území Bosny v roce 1944.

13.horská divize SS HANDSCHAR se začala formovat 5.března 1943. Do července tohoto roku dosáhla plné síly 20.000 mužů. Jádro této divize tvořili muslimští dobrovolníci, ale bylo zde i několik tisíc členů volksdeutsche a katolických Chorvatů. Název divize pochází z chorvatského slova pro zakřivený meč, který bývá tradičně spojovaný s Bosnou tzv. HANDZAR, který psáno v němčině dává konečný název divizi, tedy HANDSCHAR. Součástí výstroje je tradiční pokrývka hlavy pro muslimské členy divize fez. Nemuslimští členové této divize měli standardní horské čepice SS. Divizní označení znázorňovalo paži s mečem HADSCHAR na svastice.

V září roku 1943 byla divize přesunuta k výcviku do okupované Francie, konkrétně do Villefranche-de-Rouergue v Aveyronu. V únoru 1944 po dalším výcviku v německém Neuhammeru byla divize zformována a prohlášena za schopnou bojové činnosti. Následně byla přepravena do Bosny a nasazena do operací proti partyzánům. Následně se účastnila několika tažení včetně operací Wegweiser, Save, Osterei, Maibaum a Maiglockchen. V těchto operacích se divize HANDSCHAR ukázala být schopnou a použitelnou v těchto taženích. V ostrých bojových střetech proti Sovětům již tak úspěšná nebyla.

Na konci roku 1944 pronikla sovětská vojska k chorvatským hranicím a divize HANDSCHAR byla přesunuta do jižního Maďarska, kde se dostala do ohně frontových bojů. Divize byla decimována nejen tvrdými boji, ale také dezercemi, jelikož mnoho muslimů se vracelo do Bosny chránit své domovy a rodiny a někteří se připojili k Titovým partyzánům. 9000 Němců horské divize HANDSCHAR bylo nasazeno jako skupina HENKE v oblasti jižního Maďarska, kde na hranici Jugoslávie sváděla boje se Sověty. 7. května 1945 se zbytky divize vzdaly Britům na území Rakouska. Muslimští dobrovolníci, kteří setrvali v divizi až do její kapitulace byli předáni Titovi. Jejich konec byl neslavný a většina byla popravena v Mariboru na řece Drávě na území dnešního Slovinska.

Během bojů proti bosenským a srbským partyzánům bojovali příslušníci divize SS HANSCHAR v mnoha případech proti svým sousedům z vesnic a měst a je hořkou ironií osudu, že mnozí v těchto bojích položili své životy pro názorové neshody hnutí, která podporovali.