Diorama NOCH BENZIN BITTE... UKRAINE 1944

Pracovní postupy ->  Postupy staveb dioramat a vinět ->  Diorama NOCH BENZIN BITTE... UKRAINE 1944

Diorama NOCH BENZIN BITTE... UKRAINE 1944

Historické souvislosti : V létě 1944 se většina zraků obrací ke dni D a vylodění spojenců ve Francii. Avšak na východní frontě v těchto dnech začíná operace BAGRATION, což je krycí název operace připomínající čest a slávu carského generála P.I. Bagrationa, který padl ve známé bitvě u Borodina. Německému nejvyššímu velení se nyní daří stabilizovat frontu a vede obranné boje s drobnými protiútoky. Sověti očekávají otevření západní fronty ve Francii a tomu podřizují i své plány operace BAGRATION. Maršál Žukov s problémy prosazuje u Stalina svůj plán, který spočívá v překvapivém útoku, tam, kde jej němečtí generálové očekávají nejméně – v Bělorusku. V těchto místech pro které je typický bažinatý terén nepředpokládá německé nejvyšší velení nasazení tankových vojsk a tento omyl se stává nakonec esem v rukou maršála Žukova. V Bělorusku povoluje německá slabá obrana a současně započal útok v Pobaltí. Následuje útok na Ukrajině, kam nás také zavádí děj tohoto dioramatu. Po útoku na Bělorusko je část německých sil přesunuta z Ukrajiny do ohniska největších bojů. Tím je Ukrajina oslabena. V týlu jsou vyhazovány mosty, ničeny koleje, přerušovány zásobovací trasy a napadány německé kolony jednotkami partyzánů. To vše s sebou přináší logistické problémy a nedostatek pohonných hmot. Tento problém nyní řeší i posádka obrněného transportéru Sd.Kfz. 250/8 STUMMEL sloužícího jako prostředek palebné podpory v tomto dioramatu…