Templar Sergeant, 1307

Pracovní postupy ->  Postupy úprav a malby figurek ->  Templar Sergeant, 1307

Templar Sergeant, 1307

Píše se rok 1307 a s nim přichází soumrak templářského řádu. Na příkaz Filipa IV. jsou ve Francii zatýkáni templáři. Našeho templáře zastihla tato zpráva přímo u hradeb. Jedná se o templáře seržata, neboli sloužícího bratra. Nadřazeni mu jsou bratři rytíři, kteří plní základní bojové povinnosti, jimiž byla zejména ochrana poutníků. Pouze tito rytíři mohli zastávat nejvyšší templářské funkce. Bratři seržanti disponovali stejnou výzbrojí jako rytíři : jedním zbrojnošem stejně jako rytíři, ale pouze jedním koněm. Rytířům byli svěřeni koně tři. Poddůstojnickou hodnost mezi nimi měli vlajkonoši, kteří veleli zbrojnošům a podkoním, podmaršálové jež se starali o výzbroj a velitelé, kteří za nepřítomnosti některého z rytířů spravovali sídelní opevnění.

Seržanti nosili plášť z hnědé, nebo černé látky. Papež Evžen III. ( 1145-1153 ) povolil templářům nosit červený kříž na levé straně hrudní části pláště, jež symbolizoval mučednictví. Tento zvyk můžeme vysvětlit hlavně rozšířenou vírou v poslání templářů : bojovat a umírat ve službě Bohu. Templářům nebylo dovoleno svůj plášť okázale zdobit, zimní plášť však mohl být pro zahřátí podšit ovčí kůží.

Tato figurka mě zaujala svou pózou, výrazem a vlastně celkově vydařeným sculptem. Firma PEGASO MODEL produkuje opravdu kvalitní kousky a tato figurka k nim patří. Problém je snad pouze s dělící rovinou, která se táhla prostředkem oka, takže její odstranění muselo být velmi opatrné. Kus hradeb sloužících jako podstavec je výrobkem firmy Romeo Model. Pojďme se tedy podívat na vlastní model a jeho malbu…